fb

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Smartcams

ul. Zielona 5, 32-200 Miechów

Dodatkowe informacje

Prosimy o zgłaszanie reklamacji na adres e-mail: kontakt@smartcams.pl wraz z opisem usterki sprzętu.

Wtedy udzielimy niezbędnych informacji oraz poinformujemy co mogą Państwo zrobić i gdzie odesłać sprzęt, chyba że uda się rozwiązać problem zdalnie. NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Smartcams

ul. Zielona 5, 32-200 Miechów

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

Kupujący

Dodatkowe informacje

Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni, (TYLKO NA NOWE PRODUKTY SPRZEDAWANE NA AUKCJACH) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@smartcams.pl Przesyłkę należy nadać na adres Smartcams ul. Zielona 5, 32-200 Miechów. Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Sprzedający ma na zwrot pieniędzy 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu towaru. Sprzedający zwraca też kupującemu koszt najtańszej oferowanej przez siebie wysyłki. Brak możliwości odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Formularz do pobrania: https://cdn.dcsaas.net/istore/pdf/returnform.pdf